Back

Khám phá Profile Giảng viên tại IDA

 • Giám đốc PTKD Ngoại hối và Phái sinh, Ngân hàng MSB
 • Tiến sĩ Tài chính
 • Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng Bộ môn Phân tích Tài chính, Học viện Tài chính
 • Thạc sĩ Tài chính, Phó Phòng Kinh doanh Trái phiếu, Ngân hàng Bắc Á
 • Phó Phòng Quản lý Rủi ro, CTCP Chứng khoán Pinetree

 •  Thạc sĩ Tài chính, Passed CFA level 1, 2🏆top 10% thế giới
 • Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Ngoại Thương
 • Giám đốc Phát triển Sản phẩm, Ngân hàng Định chế Tài chính, NH TMCP Hàng hải Việt Nam
 • Tiến sĩ Tài chính, Passed CFA Level 2

 • Giảng viên Khoa Tài chính Doanh nghiệp Học viện Tài chính

 • Giám đốc Quản lý Danh mục và PTSP Giấy tờ có giá, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
 • Passed CFA level 2 
 • CVCC Phân tích và Quản trị Rủi ro, CTCP Chứng khoán VNDirect