THE BEST IDA

IDA DASHBOARD SHARING

Xem thêm
TỪ ĐIỂN

A-Z POCKET GUIDE FOR CFA CANDIDATE

Mua ngay
logo-01-e1599971926757

IDA chia sẻ giá trị và kết nối

logo-top-2

Khóa học trực tuyến đa dạng

logo-top-3

Kho tài liệu, trắc nghiệm miễn phí!

Tìm kiếm khóa học

Khóa học nổi bật

NHẬN 10 KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ

Đăng ký Ngay!

Tạo tài khoản miễn phí của bạn ngay bây giờ và truy cập ngay lập tức vào hàng trăm khóa học trực tuyến.

  Sự kiện - IDA

  Chương trình sự kiện mới nhất tại IDA CENTER

  Nhận xét của học viên

  Các nhận xét, đóng góp của học viên về IDA Center!

  “ LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible. ”

  Peter Packer

  Front-end Developer
  peter
  “ LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user interface, it never gets easier with LearnPress. ”

  Manuel

  Designer
  manuel
  “ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I've learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”

  John Doe

  Art director
  john-doe
  “ You don't need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”

  Elsie

  Copyrighter
  elsie
  “ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress - the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”

  Anthony

  CEO at Thimpress
  anthony

  Đăng ký ngay và nhận bản tin hàng tuần với tài liệu giáo dục, khóa học mới, bài đăng thú vị, sách phổ biến và nhiều hơn nữa!