Back

NGUYỄN HỮU TÂN, CFA

Giới thiệu

Anh Nguyễn Hữu Tân, CFA

Tiến sĩ Tài chính, Giảng viên Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính

Trước khi trở thành Giảng viên, anh Tân đã có nhiều năm kinh nghiệm làm Senior Financial Analyst tại Tập đoàn FPT. Phân tích tài chính Tập đoàn và Quản lý Tài chính dự án là những kinh nghiệm quý báu mà anh Tân đã tích lũy được. Với kiến thức sâu trong mảng tài chính doanh nghiệp kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn sẽ hứa hẹn mang đến cho các bạn học viên trải nghiệm có 1-0-2