Back

Vũ Kim Trung, CFA

Giới thiệu

Anh Vũ Kim Trung, CFA

Phó Phòng Kinh doanh Giấy tờ có giá, Ngân Hàng TMCP Bắc Á

▶️ Anh Trung nhận bằng CFA Charterholder từ năm 2022. Trước đó anh đã pass 3 level của chương trình CFA từ những lần thi đầu tiên. Trong thời gian theo đuổi chương trình CFA, anh cũng đã học song song và hoàn thiện chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng tại ĐH Ngoại thương.

▶️ Hiện tại anh Trung đang là Phó Phòng Kinh doanh Trái phiếu thuộc Khối Nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng TMCP Bắc Á. Với thế mạnh am hiểu các sản phẩm đầu tư, kinh tế vĩ mô và tài chính doanh nghiệp, tại IDA anh Trung phụ trách các môn học Fixed Income, Economics và Derivative.

▶️ Anh Trung luôn được các bạn học viên quý mến bởi phong cách giảng thân thiện, dễ hiểu và thường xuyên chia sẻ các cơ hội nghề nghiệp đến các bạn học viên.