Back

LÊ NGỌC ANH, CFA

Giới thiệu

Chị Lê Ngọc Anh,CFA

Giám đốc Phát triển Sản phẩm, Ngân hàng Định chế Tài chính, NH TMCP Hàng hải Việt Nam