Back

ĐINH QUANG HUY

Giới thiệu

Anh Đinh Quang Huy

Passed CFA level 3 ️🏆

Giám đốc Quản lý Danh mục và PTSP Giấy tờ có giá, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam