Back
HomeCFACFA LEVEL 1

CFA LEVEL 1

A course by
5
(1 rating)
3 students
Dec/2023 10 lessions English

Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) là một một chứng chỉ nghề nghiệp được xem như một tiêu chuẩn vàng đánh giá năng lực, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của giới đầu tư. Chương trình CFA bao gồm 3 Level đánh giá từ cơ bản đến nâng cao những nền tảng về các công cụ đầu tư, định giá tài sản, quản lý danh mục, và lập kế hoạch tài chính

Trong Level 1 chúng ta sẽ được cung cấp nền tảng kiến thức rất rộng liên quan đến rất nhiều các môn học

IDA cung cấp:

  • Bài giảng offline tại lớp – HV được tương tác trực tiếp với GV
  • Audio book giúp học viên học linh hoạt và ghi nhớ đầy đủ các concept quan trọng nhất của chương trình CFA
  • Hệ thống bài test định kỳ theo dõi chặt chẽ giúp GV liên tục đánh giá được kết quả học tập
  • Đội ngũ admin team thường xuyên nhắc nhở duy trì kỷ luật học tập và remind các mốc thời gian quan trọng
  • Được học lại miễn phí nếu không pass bài thi CFA

LEARNING OUTCOMES

  • Getting your CFA charter allows you to gain analytical skills and expertise in quantitative methods, economics, financial reporting, investment analysis, and portfolio management. This set of skills and knowledge you will develop as you become a CFA charterholder will serve you well throughout your career.
  • Bằng CFA cho bạn những kỹ năng phân tích chuyên môn trong nhiều mảng của ngành tài chính. Am hiểu hơn về thị trường tài chính nói chung